110918 Davichi - Today's Winner       http://www.youtube.com/watch?v=Xruv5Qjwfpc


110918 KARA - STEP @Comeback Stage     http://www.youtube.com/watch?v=--zCoJOWMFE


110918 KARA -Date (My Boy) @Comeback Stage     http://www.youtube.com/watch?v=ScMyjlZ5EAM


110918 G.NA - Top Girl     http://www.youtube.com/watch?v=ale_1nzz_Eo

110918 Sistar - So Cool        http://www.youtube.com/watch?v=Lu23nYNL76U


110918 Davichi - Don't Say Good Bye     http://www.youtube.com/watch?v=R4BfS2QCn3s


110918 INFINITE - Be Mine        http://www.youtube.com/watch?v=xk4v_YPM3qE


110918 U-Kiss -Neverland       http://www.youtube.com/watch?v=NO4WbFsZOZA


110918 Dal★Shabet - Bling Bling       http://www.youtube.com/watch?v=i8w26Q1fisY


110918 KARA -Interview         http://www.youtube.com/watch?v=F_P4_M9NIEc


110918 B1A4 - Beautiful Target @Comeback Stage         http://www.youtube.com/watch?v=ThS50pOqog8


110918 B1A4 - Chu Chu Chu @Comeback Stage      http://www.youtube.com/watch?v=Lxd8UQ4sem0


110918 Brown Eyed Girls- Comeback Next Week         http://www.youtube.com/watch?v=p8g8r-NGUH4


110918 HAHA - Interview      http://www.youtube.com/watch?v=7UJJWj4PgYU


110918 Nine Muses - Figaro        http://www.youtube.com/watch?v=P_qG8xNQhOg


110918 Dal★Shabet- Song Cut      http://www.youtube.com/watch?v=eCJsnDq3gvA

創作者介紹
創作者 TRACY 的頭像
TRACY

Only Jessica♥唯愛秀妍

TRACY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()