111113 All Artists (TVXQ &Super Junior& SNSD &SHINee& f(x) ) - Hope   http://www.youtube.com/watch?v=EBtpg3T5nXQ

111113 SNSD- GEE    http://www.youtube.com/watch?v=BBt8BWenRLw

111113 SNSD- Bad Girl    http://www.youtube.com/watch?v=q_xl9o4vdV0

111113 SNSD-Run Devil Run   http://www.youtube.com/watch?v=8lvd1R306lQ

111113 Jessica(SNSD)& Krystal f(x) -Tik Tok   http://www.youtube.com/watch?v=ehm3LttexOo


111113 Super Junior & SNSD & SHINee & f(x) - Dance Parade   http://www.youtube.com/watch?v=PBNAcc1asf0


111113 Key(SHINee) &Krystal f(x)-My First Kiss     http://www.youtube.com/watch?v=59DwsZmctqI


111113 f(x) -Hot Summer     http://www.youtube.com/watch?v=4StXgigbeeU


111113 f(x) - Chu~♡     http://www.youtube.com/watch?v=EKyb_06OWlU


111113 f(x) - LA chA TA     http://www.youtube.com/watch?v=A6AZoBhVKxc

創作者介紹
創作者 TRACY 的頭像
TRACY

Only Jessica♥唯愛秀妍

TRACY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()