【1080P】Wonder Girls- Today's Winner (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=hBTvDmWR8Ag


【1080P】Wonder Girls- Like This (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=D5vWq8xXyKM


【1080P】f(x)- Jet & Electric Shock @ Comeback Stage (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=-x7XwABiNls


【1080P】INFINITE- The Chaser (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=1GRFMAsZHR8


【1080P】G.NA - 2HOT (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=dQDe8bUgVno


【1080P】BOYFRIEND - One Day & Love Style @ Comeback Stage (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=FmuV54Rih-8


【1080P】Baek Ji Young feat.라비(VIXX)- Good Boy (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=ErY6EpJvm90


【1080P】EXO-K -MAMA @ Goodbye Stage (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=0H1pvv21JV8


【1080P】JUNIEL -illa illa (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=7r2h2mguy4c


【1080P】f(x)- Back Stage Talk (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=r--JiV7ML40


【1080P】U-Kiss- Believe (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=8Q9PdQ-2qT8


【1080P】Dal★shabet- Mr. BangBang (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=YaLUqmHoq4c
 

【1080P】JJ Project - Bounce (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=iEDmak3iu5g


【1080P】MYNAME -Hello & Goodbye (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=i90VSJU-4CE


【1080P】Heo YoungSaeng- Crying (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=QqTm0Bm9mCA


【1080P】A Pink -Hush (15 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=vUUjXzQhllE

創作者介紹
創作者 TRACY 的頭像
TRACY

Only Jessica♥唯愛秀妍

TRACY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()