【1080P】f(x)- Electric Shock (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=rFBTrBNhHw0


【1080P】Wonder Girls- Like This (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=C5wRf_RNTVo


【1080P】After School - Rip off & Flashback @ Comeback Stage (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=n0IMNFtLzbY


【1080P】INFINITE- The Chaser (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=oIdwxS6dooU


【1080P】G.NA - 2HOT (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=Ab4CrX3-MHw


【1080P】Baek Ji Young - Good Boy (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=IPqcP0aVsT4


【1080P】TEEN TOP - To You (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=Cn0myfm-38o


【1080P】BOYFRIEND - Love Style (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=yPMGlMFlEwc 


【1080P】B1A4- BABY GOOD NIGHT (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=NlfCG4u5fpA


【1080P】Dal★shabet- Mr. BangBang (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=pqITYkyMYtE


【1080P】JUNIEL - illa illa (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=uTCH9rHBKI0


【1080P】A Pink -Hush (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=oS-3OYdTaSc

---------------------------------------------------------------

120623 Love Request

【1080P】Dal★shabet- Mr. BangBang (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=8VBq0FrUO2U


【1080P】JUNIEL - illa illa (23 Jun,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=FsFpG6GYSYo

創作者介紹
創作者 TRACY 的頭像
TRACY

Only Jessica♥唯愛秀妍

TRACY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()