TVXQ - Humanoids (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=sMln18WOACI
  
SHINee- Sherlock (Clue + Note) (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=kxEoU9jm5xI

HYUNA (4MINUTE)- Ice Cream (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=PvIWORJYLwE


BOYFRIEND - JANUS (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=BP12RhBnWPw


Juniel - Bad Man @ Comeback Stage (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=zBHLSvAou64

Ailee - SHOW U (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=ahhcGzdckes

KARA- PANDORA (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=cIs06sKtsnA


INFINITE - The Chaser (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=LpC9QJnQQD4

CNBLUE - Intro & Hey You (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=F4qW_3nD2Oc

TEEN TOP - Be Ma Girl (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=fCtwsDXXwD4
 
SECRET -Poison (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=e9w_f99ktn8

Sistar- Alone (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=i6Z5QeuLCYM

BOYFRIEND - Special Song (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=jAZJnIPVECQ

IU& Lee Jong Suk &Kwanghee(ZE:A) -MC CUT (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=nF43ehUESxE

Park Jung Min (SS501)- Beautiful (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=Kg3mMkvGhkA

Yang Yo Seop (BEAST) - Comeback Next Week (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=3VFxOH65tIg

Girl's Day - Don't Forget Me (25 Nov,2012)
http://www.youtube.com/watch?v=_yTqnd6nlsU

創作者介紹
創作者 TRACY 的頭像
TRACY

Only Jessica♥唯愛秀妍

TRACY 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()